230-1060

מדלית ארד, הצאר ניקולאי השני להצטיינות בגיוס 1914

Bronze medal, Tsar Nicholas II for excellence in recruitment 1914

Start Price: $90