230-1063

מדלית זהב , רומניה, 1944 לרגל "עצמאות" רומניה (הכיבוש הרוסי)

Gold medal, Romania, 1944, commemorating the Romanian Independence (Russian occupation)

Start Price: $200 Sold for: $240