230-1064

מדלית ארד, הצאר אלכסנדר השני 1855-1881 על דיכוי המרד הפולני, 1863-1864

Bronze medal, Tsar Alexander II 1855-1881, on the suppression of the January Uprising 1863-1864

Start Price: $90