230-1066

ארבעה עשר מטבעות מנדט: עשרה מיל (שנים מ-1927, 1935, שלושה מ-1940), עשרים מיל (שלושה מ-1927), חמישים מיל (1927, ארבעה מ-1935)

Fourteen British Mandate coins: 10 mil (2X 1927,1935, 3X 1940), 20 mil (3X 1927), 50 mil (1927, 4X 1935)

Start Price: $120