230-1068

עשרים וחמישה מטבעות מנדט: עשרה מיל (שלושה מ-1927, שנים מ-1935, 1939, שנים מ-1943, שנים מ-1940), חמישים מיל (שלושה מ-1927, שנים עשר מ-1935)

Twenty five British Mandate coins, 10 mil (3X 1927, 2X 1935, 1939, 2X 1940, 2X 1943), 50 mil (3X 1927,12X 1935)

Start Price: $150 Sold for: $170