230-1069

שלושה מטבעות פדיון הבן: שנים כסף 900 ע"ס 10 לירות 1972 ( 26 גרם כ"א), ואחד כסף 800, ע"ס 25 לירות, 1976, 30 גרם, מצב Fine

Three coins Pidion Haben, two silver 900, IAO 10 IL 1972 (26 gm each), one silver 800, IAO 25 IL 1976, 30 gm, Fine

Start Price: $35 Sold for: $45