230-1070

מטבע ע"ס 20 מיל UNC, תקופת המנדט פלשתינה א"י, 1927, דירוג PCGS MS-64

20 mil coin UNC, B. Mandate, Eretz Israel Palestine, 1927, graded PCGS MS-64

Start Price: $260