230-1071

מאה ושישים מטבעות של 250 פרוטה, תש"ט 1949, לא כסף

One hundred and sixty coins of 250 Pruta, 5709, 1949 non-silver

Start Price: $40 Sold for: $40