230-1072

שלוש מטבעות, יום העצמאות תשל"ח 1978 אחדות העם וארצו: זהב 900, קישוט ע"ס 1000 ל"י, 12 גרם, כסף 500 קישוט, ע"ס 50 ל"י, 20 גרם וכסף 500 רגיל, ע"ס 50 ל"י, 20 גרם

3 coins, Israel's Independece day, 1978 "A people re-united with its Land": gold 900 proof nom. val. 1000 IL, 12 gr, silver 500 proof+Bu, nom val. 50 IL, 20 gr

Start Price: $400 Sold for: $450