230-1075

ארבעה מטבעות חנוכה: תשל"ג 1972 כסף 750, 20 גרם, חנוכיה מרוסיה, תשל"ד, 1973, כסף 500, 20 גרם, חנוכיה מבבל, תשל"ה, 1974, כסף 500, 20 גרם, חנוכיה מדמשק, תשל"ח, 1977, ניקל חנוכיה מירושלים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

4 Hanukka coins: 1972 silver 750, 20 gr, Hanukkia from Russia, 1973 silver 500, 20 gr, Hanukkia from Iraq, 1974 silver 500, 20 gr, Hanukkia from Damascus, copper-nickel Hanukkia from JerusalemIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $50 Sold for: $50