230-1076

סדרת מטבעות "שלום", יום העצמאות הל"ב, תש"מ 1980, כולל: מטבע זהב 900, ע"ס 5000 לירות, 17.3 גרם, מטבע כסף 900 קישור, 26 גרם ע"ס 200 לירות, ומטבע כסף 900 רגיל, 26 גרם, ע"ס 200 לירות, בקופסת עץ זית מקורית

Series of “Peace” coins, 32nd independence day, 5740, 1980, comprises: gold coin 900, IAO 5000 IL, 17.3 gm, silver 900 deco. coin, 26 gm, IAO 200 IL, and silver 900 reg. coin, 26 gm, IAO 200 IL, in original olive wood box

Start Price: $500 Sold for: $550