230-1079

שלוש עשרה מטבעות חנוכה: כסף 500, 20 גרם: תשל"ה דמשק קישוט ורגיל, תשל"ו הולנד, קישוט ורגיל, תשל"ז ארה"ב רגיל, תש"ך מצרים קישוט ורגיל נחושת וניקל: קישוט ורגיל, תשל"ח ירושלים, תשל"ט צרפת
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

13 Hanukka coins: silver 500, 20 gr: 1974, Damascus proof + Bu, 1975, Holland proof+Bu, 1976, America Bu only, 1979 Egypt proof + Bu, copper-nickel: 1977 Jerusalem proof +Bu, 1978 France proof+BuIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $100