230-1081

ארבעים מטבעות מנדט, ערכים שונים שנים שונות: 1 מיל (9), 2 מיל (5), 5 מיל (4), 10 מיל (1927,1933,1934,1935,1937,1939,1940,1941,1942,1942,1943,1946), 20 מיל (1927,1935,1942,1944), 50 מיל(1927,1935,1939,1942), 100 מיל (1927,1935)

Forty British Mandate coins, various values and years: 1 mil (9), 2 mil (5), 5 mil (4), 10 mil (1927, 1933, 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943,1946), 20 mil (1927, 1935, 1942, 1944), 50 mil (1927, 1935, 1939, 1942), 100 mil (1927, 1935)

Start Price: $100 Sold for: $220