230-1082

סט של שלוש מדליות ברונזה חב' אמנוגרף, ישראל בע"מ: מדלית הפרידה לשלום, מדלית השלום, ומדלית זכרון לביקור סאדאת, ממלוספרים מס 991 מס"ה 10000

Set of three bronze medals, by the Amnograph comp. Israel Ltd: farewell to peace medal, peace medal and commemorative medal on Sadat’s visit, numbered 991 of a total of 10000

Start Price: $60 Sold for: $60