230-1083

מדלית כסף "בר מצוה" תשל"ח 1978, 26 גר
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Silver Bar Mitzva medal, 1978, 26 grIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $30