230-1084

מדלית כסף, השקת א.ק. שלום 1964 תשכ"ד, מצב VG
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Silver medal, launching of the SS Shalom 1964, 5724, VGIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $80