230-1085

מדלית כסף 935, תשמ"ב "שיבה וגבורה" State medal, silver 935, "Honor the Elders", 1982

State medal, silver 935, "Honor the Elders", 1982

Start Price: $30