230-1086

חמש מדליות כסף Sterling ויצמן, תשל"ה 26 גרם, טכניון תשל"ה 47 גרם, אוני עברית, תשל"ה 47 גרם, הדסה הר הצופים תשל"ו 47 גרם, ההתנדבות תשל"ה, 26 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

5 State medals, Sterling silver: Weizmann 1975, 26 gr, Technion 1974, 47 gr, Heb Uni, 1975, 47 gr, Hadassa Mt. Scopus 1975, 47 gr, Voluntees medal 1975, 26 grIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $90 Sold for: $90