230-1087

שלוש מדליות ברונזה: דוד בן גוריון לגבורות, תשכ"ז, אדמונד דה רוטשילד ובנו ג'ימס בונה משכן הכנסת תשכ"ו (2)

3 Bronze medals: Ben-Gurion 1966, Edmund Rothchild Father of the Yeshuv and his son (2)

Start Price: $30