230-1088

שלוש מדליות ממלכתיות: מבצע יונתן, ו תמוז תשל"ו, כסף 935, 115 גרם, ארד 98 גרם, יום הזכרון לחללי מערכות ישראל תשנ"ה, ארד 98 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

3 State medals: "Operation Jonathan, 4th July 1976, silver 935, 115 gr, bronze 98 gr, Memorial Day 1995, bronze 98 grIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $90