230-1090

מדלית כסף 935 : האוניבריסטה העברית
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Silver 935 medal, the Hebrew UniversityIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $90