230-1092

מדלית כסף 935, 70 לקק"ל תשל"ב 1971 בקופסת עץ זית מקורית, הוענקה ליו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית מר ל. אריה פינקוס
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Silver 935 medal, 70 to the JNF 5732 1971, in original olive wood case, presented to the administrative chairman of the Zionist Organization Mr. L. Arieh PincusIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $150 Sold for: $475