230-1095

מדלית כסף 935 לכבוד היובל הכ"ה של מדינת ישראל, 1973
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

State medal, silver 935, 25th anniversary of the State of Israel, 1973Isrel government coins and medals corporation

Start Price: $40