230-1097

שתי מדליות Judaea Capta עשור לחירות ישראל, תשי"ח מצופה כסף, וכסף 30 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Two medals Judaea Capta, decade to the liberation of Israel, 5718 1958, silver plated and silver 30 gmIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $40 Sold for: $75