230-1101

מדלית כסף, הצייר ראובן רובין מאה שנה להולדתו, צד ב': שאול ודוד ע"פ ציור של האמן

Silver medal, the painter Reuven Rubin 100th anniversary to his birth, reverse: Saul and David, after painting by the artist

Start Price: $50 Sold for: $60