230-1104

שלושה שטרות , צפון קוריאה על סך 500, 1000,5000, מצב UNC

Three North Korean banknotes, in the amount of 500, 1000, 5000 won, UNC condition

Start Price: $25