230-1105

שטר ע"ס 5 דינר 1949 מצב כחדש מלבד קישקוש בצד ב'
The Hashemite Kingdom of Jordan

Banknote in the amount of 5 dinar 1949, condition as new except for a scribble on the b sideThe Hashemite Kingdom of Jordan

Start Price: $550