230-1107

שטר של Commonwealth of Australia שלטון ג'ורג' השישי, 1939-1951 ע"ס Five pound, מצב XF-AU

Commonwealth of Australia banknot, reign of King George VI, 1939, in the amount of five pounds, XF-AU condition

Start Price: $1000