230-1108

שטר Notgeldschein, ע"ס 100 מארק 31.10.1922, חתום ביד, מס קטלוגי 13
Stadtgemeinde Danzig

Banknote Notgeldschein in the amount of 100 mark, 31.10.1922, hand signed, catalog no’ 13Stadtgemeinde Danzig

Start Price: $150