230-1112

אלבום עם 44 שטרות בנק ישראל, מצבים שונים: תשט"ז, 1955: 500 פר', 1 ל"י, 5 ל"י, 10 ל"י (2), 50 ל"י, תשי"ח, 1958: חצי ל"י, 1 ל"י, 5 ל"י, 10 ל"י (2), 50 ל"י , תשכ"ח 1968: 5 ל"י, 10 ל"י, 50 ל"י (2) 100 ל"י (2),

Album with 44 Bank of Israel banknotes, various conditions: 1955: 500 Pr., 1 Li, 5 Li, 10 Li (2), 50 Li, 1958: half Li, 1 Li, 5 Li, 10 Li (2), 50 Li, 1968: 5 Li, 10 Li , 50 Li 1978-1984: 1 Sh.,5 Sh, 10 Sh, 50 Sh, 100 Sh, 500 Sh (2), 1000 Sh (2), 5000 Sh, 10000 Sh, 1986-1994: 1 Nis, 5 NIS, 10 NIS, 20 NIS, 50 NIS, 100 NIS, 200 NIS(2), 100 Li (2), 1973: 5 Li, 10 Li , 50 Li , 100 Li, 500 Li, 1978-1984: 1 Sh.,

Start Price: $350