230-1149

שבעה סמלים וסיכות, פולין מלחמת העולם השניה ואחרי המלחמה

Seven badges and pins, Poland, WWII and post war

Start Price: $50 Sold for: $50