231-1001

לוט 14 בולי יוון חתומים "ראש הרמס", ערכים שונים מסדרות שונות, של סוף המאה ה19

Lot of 14 Greek stamps “Hermes’s Head”, various values from different serials, late 19th c

Start Price: $40