231-1002

אלבום בולים עם בולי אפריקה ובולי אירן, תחילת המאה ה20 עד שנות ה40

Album of African and Iranian stamps, early 20th c. till 1940’s

Start Price: $80 Sold for: $80