231-1004

אלבום בולים "כל העולם" כולל אירן, איטליה, הודו וגרמניה

Stamp album “the world”, including: Iran, Italy, India and Germany

Start Price: $90