231-1005

אלבום עם סדרת מעטפות מלכי אנגליה לא מסודר, חסרה מעטפה של ג'ורג' הרביעי

Album with series of British kings envelopes, unsorted, missing envelope of George IV

Start Price: $50