231-1006

אוסף בולים "כל העולם", חתומים סוף המאה ה19 עד שנות ה20 של המאה ה20 hinged, על דפים לפי סדרות בדרך כלל

Stamp collection “the whole world” postmarked, late 19th c. till 1920’s, hinged, on sheets of paper arranged according to serials mostly

Start Price: $120 Sold for: $130