231-1007

אלבום מעטפות יום ראשון (יום הופעת הבול), ארה"ב 1979-1982 The Postal Commemorative Society

Album with first day (day of stamp appearance) envelopes, USA, 1979-1982 The Postal Commemorative Society

Start Price: $50 Sold for: $50