231-1011

אלבום עם בולי ישראל ומספר מעטפות יום הופעת הבול

Album of Israeli stamps and a number of first day envelopes

Start Price: $25