231-1012

לוט גדול של צמדות, (8 חבילות), בולי ישראל

Large lot of strips (8 packets), Israeli stamps

Start Price: $200