231-1013

לוט קטן של בולי ישראל שני אלבומים וחומר פילטאלי בתפזורת

Lot of Israel stamps, two albums and further loose philately material

Start Price: $40 Sold for: $50