231-1014

כמות גדולה של מעטפות סגורות שנשלחו מהשרות הבולאי, ישראל, עם בולים ומעטפות יום הופעת הבול, ישראל, שנות ה50 עד שנות ה90

Large amount of unopened envelopes sent by the Philatelic Service,Israel, with stamps and first day envelopes, Israel, 1950’s till 1990’s

Start Price: $200 Sold for: $300