231-1015

לוט של מעטפות יום הופעת הבול ישראל, שנות ה-50-70

Lot of first day envelopes, Israel, the 1950's-1970's

Start Price: $50