231-1016

אלבום בולי ישראל, שורות עם שובלים, 1976-1982

Album of Israeli stamps, rows with tabs, 1976-1982

Start Price: $400