231-1017

אלבום בולי ישראל שני כרכים מ 16.5.48 עם בולים מ 11.8.53 עד 23.4.78 (חסרים בולים מ 16.5.48-22.11.51, 5.5.54), המשך שלם עם שובל, נזקי חלודה

Album of Israeli stamps, two volumes, from 16.5.48 with stamps from 11.8.53 until 23.4.78 (missing stamps from 16.5.48-22.11.51), continuance complete with tab, rust damages

Start Price: $50 Sold for: $60