231-1018

אלבום קטן עם בולי ישראל לא חתומים כולל: דאר עברי ערכים קטנים, בול הנגב, בול המנורה ועוד

Small album of Israeli stamps, not postmarked, comprises: Hebrew post small values, Negev stamp, Menorah stamp and more

Start Price: $500