231-1020

ארבעה עשר אלבומים, מהם 5 כפולים של מעטפות יום הופעת הבול, ישראל, סוף שנות ה40 עד שנות ה90

Fourteen albums, 5 duplicates, of first day covers, Israel, late 1940’s till 1990’s

Start Price: $500