231-1021

גליון בולים ומעטפת יום ראשון "שלח את עמי 7.3.72, עם הקדשה חתומה לאריה פינקוס מאת שמעון פרס, 9.3.72
דואר ישראל

Issue of stamps and first day covers “Shlach Et Ami 7.3.72, with a signed dedication to Arieh Pincus by Shimon Peres, 9.3.72Israeli Post

Start Price: $50