231-1022

אלבום עם אוסף בולים, ישראל 1948-1969 עד 1952 חלקי, חתומים ולא חתומים, מ-1953 לא חתומים עם שובל

Album with a collection of Israeli stamps 1948-1969, partial till 1952, postmarked and not postmarked, from 1953 not postmarked with tap

Start Price: $600