231-1023

אלבום עם דפיות של השרות הבולאי הישראלי

Album with stamp pages of the Israeli philatelic service

Start Price: $50 Sold for: $60