231-1024

אלבום עם אוסף בולים ארצישראלים, שלטון עותמאני ומנדט: בולי EEF מצרים, חתומים ולא חתומים, EEF פלשתינה-א"י, פלשתינה פיקטורל חתומים Revenue, חותמות משולשות (חיפה), דואר לשעות חרום-עפולה לא חתום, טבריה דואר עותמאני cut-outs, עכו, צפת יפו י-ם, דואר רוסי יפו ירושלים, לא חתום, דואר איטלקי, צרפת, Levant, דואר אוסטרי (ירושלים, חיפה, יפו), קק"ל, נהריה

Album with an Eretz Israel stamp collection Ottoman rule and British mandate: EEF stamps, postmarked and not postmarked, EEF Palestine-Eretz Israel, Palestine pictorial marked Revenue, marked triangular (Haifa), emergency post Afula not marked, Tiberias Ottoman post cut-outs, Acre, Safed Jaffa Jerusalem, Russian post Jaffa Jerusalem. not stamped, Italian post, French Levant, Austrian (Jerusalem, Haifa, Jaffa), JNF, Naharia

Start Price: $1000